Leginstructie

Leginstructie Click ´n Fit vloeren

1. Ter bescherming van vocht vanaf de ondervloer wordt op een zandcement dekvloer of anhydrietvloer vóór het leggen altijd eerst een vochtscherm (PE-folie) aangebracht. Leg dit vochtscherm met de zijkanten omhoog tegen de muren (minimaal 2 cm). Het vochtscherm moet altijd afgeplakt worden met aluminium tape (of andere vochtwerende tape), of de banen moeten een minimale overlapping hebben van 20cm. Na het aanbrengen van het vochtscherm kan de egaliserende en isolerende tussenvloer aangebracht worden.

2. Het vochtscherm moet minimaal 0,2 mm dik zijn. Gebruik nooit een PE-folie bij houten ondervloeren.

3. Begin het leggen van de vloer aan een lange, rechte muur. U begint met het eerste deel aan de rechterzijde (of smartwood linkerzijde) van deze muur. Leg de groefkanten van het vloerdeel tegen de muren. Plaats tussen het vloerdeel en de muur een wiggetje van minimaal 8mm. Deze zwelruimte dient u rondom uw gehele vloer te hanteren. Dus ook bij deurovergangen, buizen enzovoort. Uw vloer moet in z´n geheel rondom vrij te liggen.

4. Plaats het tweede vloerdeel met de korte zijde tegen het eerste vloerdeel aan. De onderlinge afstand is ± 0,5cm. Ter hoogte van beide kopse zijden van de vloerdelen wordt een klein laminaatstukje van de vloerdelen geplaatst (zie foto), om het aansluiten van de onafhankelijke vloerdelen goed te kunnen begeleiden.

5. Plaats vervolgens het speciale Click ´n Fit aanslagblok tegen het kopse uiteinde van het tweede deel en sla lichtjes met de hamer tegen het aanslagblok tot de kopse zijde goed sluit. Sla nooit rechtstreeks met uw hamer op de vloerdelen, maar gebruik hiervoor altijd het aanslagblok. Hierdoor vermijdt u beschadigingen aan de vloerdelen.

6. Als u bij het laatste vloerdeel van de eerste rij bent, tekent en zaagt u dit vloerdeel af. U dient hier rekening te houden met de zwelruimte van 8mm. Vervolgens plaatst u het laatste vloerdeel door gebruik te maken van het aanslagijzer en plaatst u de wiggen tussen de muur en de eerste rij vloerdelen. Bij muren die niet recht zijn, tekent u het verloop van de muur op de eerste rij laminaatdelen na en zaagt u de delen op maat. Meet eerst de diepte van de ruimte. Als de laatste rij delen een breedte van minder dan 9cm heeft, corrigeert u dit in de eerste rij.

7. Begin de tweede rij met het reststuk van de eerste rij. De afstand tussen de kopse ontmoetingen van de eerste en de tweede rij moet minimaal 30cm zijn. Plaats een wiggetje tegen de muur aan de kopse zijde. Het eerste deel van de tweede rij wordt in een schuine hoek van circa 30° met de veer in de groef van het vloerdeel van de eerste rij geplaatst. Druk het vloerdeel naar beneden totdat de naad gesloten is.

8. Het tweede deel van de tweede rij wordt zo dicht mogelijk tegen het eerste deel geplaatst. De lange zijde van het tweede vloerdeel plaatst u identiek aan het eerste deel. Ter hoogte van beide kopse zijden van de vloerdelen wordt een klein laminaatstukje van de vloerdelen geplaatst (zie foto) om het aansluiten van de onafhankelijke vloerdelen goed te kunnen begeleiden. Plaats vervolgens het speciale Click ´n Fit aanslagblok tegen de kopse uiteinde van het tweede deel en sla lichtjes met de hamer tegen het aanslagblok tot de kopse zijde(n) goed sluit(en).

9. Indien de korte zijden van de vloerdelen uit de laatste rij smaller zijn dan het aanslagblok worden deze met smalle kant van het aanslagblok in elkaar gezet.

10. Voor verwarmingsbuizen in uw vloer dient u uitsparingen te maken. Denk hierbij aan een zwelruimte van minimaal 8 mm rondom de buizen. Zaag een V-vormig passtuk en controleer of deze past. Vervolgens brengt u hier lijm op aan zet deze vast met een wig tot de lijm is uitgehard. De uitsparingen worden vervolgens voorzien van speciale rozetten voor verwarmingen.

11. Voor de perfecte afwerking kunt u de vloer afwerken met bijpassende plinten of afdeklatten. Voordat u deze installeert dient u eerst alle wiggen te verwijderen.

12. Gebruik voor dilatatievoegen de speciaal hiervoor geschikte profielen.

13. Uw vloer is voorzien van een duurzame toplaag. Breng echter onder stoelen en meubelen altijd viltjes aan. Gebruik alleen bureau/kantoorstoelen met rubberen wielen. Het is nog beter om een doorzichtige PVC-mat neer te leggen. Deze beschermt uw vloer tegen krassen en deuken.

Leginstructie gelijmde vloeren

1. Ter bescherming van vocht vanaf de ondervloer wordt op een zand-cement dekvloer of anhydrietvloer vóór het leggen altijd eerst een vochtscherm (PE folie) aangebracht. Leg dit vochtscherm met de zijkanten omhoog tegen de muren (minimaal 2 cm). Het vochtscherm moet altijd afgeplakt worden met aluminium tape (of andere vochtwerende tape), of de banen moeten een minimale overlapping hebben van 20cm. Na het aanbrengen van het vochtscherm kan de egaliserende en isolerende tussenvloer aangebracht worden.

2. Het vochtscherm moet minimaal 0,2mm dik zijn

3. Begin het leggen van de vloer aan een lange rechte muur. U begint met het eerste deel aan de linkerzijde van deze muur. Leg de groefkanten van het vloerdeel tegen de muren. Plaats tussen het vloerdeel en de muur een wiggetje van minimaal 8mm. Deze zwelruimte dient u rondom uw gehele vloer te hanteren. Dus ook bij deurovergangen, buizen enzovoort. Uw vloer moet in z´n geheel rondom vrij te liggen.

4. Leg de eerste rij vloerdelen ongelijmd in elkaar. Als u bij het laatste vloerdeel van de eerste rij bent, tekent en zaagt u dit vloerdeel af. U dient wel rekening te houden met de zwelruimte van 8mm.

5. Vervolgens plaatst u het laatste vloerdeel door gebruik te maken van het aanslagijzer en plaatst u de wiggen tussen de muur en de eerste rij vloerdelen. Bij muren die niet recht zijn, tekent u het verloop van de muur op de eerste rij laminaatdelen na en zaagt u de delen op maat. Meet eerst de diepte van de ruimte. Mocht de laatste rij delen een breedte van minder dan 9 cm hebben, dient u dit te corrigeren in de eerste rij.

6. Breng de lijm aan op de messing van zowel de lange als de korte zijde. U dient hiervoor D3 lijm te gebruiken. De vloerdelen dienen vol verlijmd te worden. Veeg direct met een vochtige doek eventuele lijmresten weg, voordat deze opgedroogd zijn.

7. Begin de tweede rij met het reststuk van de eerste rij. De afstand tussen de kopse ontmoetingen van de eerste en de tweede rij moeten minimaal 30cm uitéén liggen. Plaats een wiggetje tegen de muur aan de kopse zijde. Maak vervolgens gebruik van het speciale aanslagblok om de vloerdelen in elkaar te slaan. Sla nooit rechtstreeks met uw hamer op de vloerdelen en gebruik hiervoor het aanslagblok. Hierdoor vermijdt u beschadigingen aan de vloerdelen.

8. Zorg dat de eerste drie rijen kaarsrecht liggen. Na het leggen van de eerste drie rijen wacht u circa 1 uur met verder leggen. De lijm kan nu uitharden. Om naadvorming te voorkomen kunt u ook spanbanden of spanijzers gebruiken.

9. De laatste rij van de vloer kunt u installeren middels het gebruik van het aanslagijzer. U dient hierbij wel rekening te houden met de zwelruimte van 8 mm. Na circa 2 uur kunt u de wiggen verwijderen. De gelijmde vloer is 24 uur na het leggen volledig belastbaar.

10. Voor verwarmingsbuizen in uw vloer dient u uitsparingen te maken. Denk hierbij aan een zwelruimte van minimaal 8mm rondom de buizen. Zaag een V-vormig passtuk en controleer of deze past. Vervolgens brengt u hier lijm op aan, zet deze vast met een wig tot de lijm is uitgehard. De uitsparingen worden vervolgens voorzien van speciale rozetten voor verwarmingen.

11. Voor de perfecte afwerking van uw vloer kunt u de vloer afwerken met bijpassende plinten of afdeklatten. Voordat u deze installeert dient u eerst alle wiggen te verwijderen.

12. Gebruik voor dilatatievoegen de speciaal hiervoor geschikte profielen.

13. Uw vloer is voorzien van een duurzame toplaag. Breng echter onder stoelen en meubelen altijd viltjes aan. Gebruik alleen bureau/kantoorstoelen met rubberen wielen. Hierdoor beschermt u de vloer tegen krassen en deuken.