Beuken

Andere namen: Belgisch, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Roemeens, Slavonisch, Tsjechisch beuken (afhankelijk van de herkomst), Buche, Rotbuche (Duitsland), beech (Groot-Brittannië), hêtre (Frankrijk).

Botanische naam: Fagus sylvatica L.

Familie: Fagaceae.

Groeigebied: Europa. In West-Azië, Oostelijk Noord-Amerika en Japan komen beukesoorten voor met overeenkomstige eigenschappen.
Boombeschrijving: Circa 30 m, soms tot 45 m hoog. Diameter 1-1,50 m. De takvrije stam is gemiddeld 9 m lang (maximaal tot 15 m), afhankelijk van de groeiomstandigheden.

Aanvoer: Als zaag- of fineerhout, gekantrecht of ongekantrecht hout en triplex.
Houtbeschrijving: Nederlands (inlands), Belgisch en Frans beuken verschillen onderling vrijwel niet in kwaliteit. Frans beuken kan veelal in grotere afmetingen worden aangeboden. Het in Oost-Europa gegroeide hout is vaak zachter en milder dan het uit West- en Noord-Europa afkomstige hout. Beuken heeft een regelmatige en dichte structuur. De tot 4 mm hoge stralen zijn op het langsvlak meestal duidelijk te zien. Het kernhout is witachtig tot lichtbruin, nadonkerend tot licht-geelbruin. Het Deense beuken is vrijwel wit van kleur, vast en hard en wordt speciaal om de kleur gezocht voor stoelen, boxen en andere produkten waar een blanke en egale kleur is vereist. Gestoomd beuken is roze- tot lichtrood. Gestoomd hout heeft voordelen, zoals verminderde inwendige spanningen. In beuken komt vaak onregelmatig gevormd rood kernhout voor. Deze verkleuring heeft geen invloed op de sterkte, wel heeft dit een nadelige invloed op de impregneerbaarheid. Er is geen duidelijk kleurverschil tussen spint- en kernhout.

Loofnaald: Loofhout

Draad: Recht, soms golvend.

Nerf: Fijn, gelijkmatig.
Volumieke massa: 720 kg/m3 bij 12% vochtgehalte (Deens, Westeuropees, en Engels beuken), 670 kg/m3 bij 12% vochtgehalte (beuken uit Joegoslavië en Centraal-Europa), vers ongeveer 960 kg/m3.

Werken: Groot. Daarom wordt aanbevolen de droogtegraad van het hout bij verwerking zeer goed aan te passen aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin het wordt toegepast. Gestoomd beuken is wat stabieler dan ongestoomd beuken.

Drogen: Beuken droogt vrij langzaam. Door de grote krimp tijdens het drogen is de neiging tot vervorming en scheuren groot. Gedroogd boven 60 °C krijgt het hout een rode verkleuring.

Bewerkbaarheid: De bewerkbaarheid wordt beïnvloed door volumieke massa en groeiomstandigheden. Beuken kan zowel met handgereedschap als machinaal goed worden bewerkt. Bij nat hout of hout waarin droogspanningen aanwezig zijn, bestaat kans op klemlopen van de zaag. Bij gebruik van niet te scherp gereedschap bestaat kans op brandvlekken op het bewerkte oppervlak.

Spijkeren en schroeven: Voorboren noodzakelijk. Bij boren gevoelig voor verbranden.

Lijmen: Goed.

Buigen: Zeer goed.
Oppervlakafwerking: Goed.

Duurzaamheid: Schimmels 5.Anobium G.Hesperophanes G.Termieten G.

Impregneerbaarheid: Kernhout 1. Met rode kern 4.Spinthout 1.

Bijzonderheden: Beukehout is één van de meest gebruikte en bekende loofhoutsoorten van onze industrie. Het is kleur- en smaakloos waardoor het in contact met voedingsstoffen geen problemen oplevert. Daarvoor gevoelige personen kunnen huidaandoeningen krijgen door contact met vers beuken. Ook kan langdurig inademen van houtstof astmatische verschijnselen veroorzaken. Er zijn van beukehout afgeleide produkten op de markt die zijn verkregen door massief beukehout of een aantal fineerlagen al of niet met bepaalde stoffen geïmpregneerd, bij 115 °C onder een druk van 300 atmosfeer te brengen. Hierbij wordt het hout aanzienlijk samengeperst. De volumieke massa wordt daardoor verhoogd en de mechanische eigenschappen stijgen hierdoor in waarde. In de handel bekend onder de namen Lignostone, Delignit, Panzerholz enz.

Toepassingen: Vele toepassingen voor produkten waar de duurzaamheidsklasse van het hout geen rol speelt. Een uitzondering hierop zijn dwarsliggers die worden verduurzaamd. Doordat het hout zich prima laat buigen, zonder stuik, is het één van de meest geschikte houtsoorten voor gebogen werk, randen en leuningen. Verder gebruikt voor triplex, boxen, traptreden, dwarsliggers (geconserveerd), riemschijven, gereedschappen (schaven enz.), sigarenpersblokken, vele huishoudelijke voorwerpen zoals broodplanken, lepelrekken, borstels, kastjes en bakken, speelgoed, meubelen, stofdorpels, pallets, gymnastiekvloeren, parket- en strokenvloeren, keukentrappen enz. Samengeperst beuken wordt gebruikt voor weefspoelen, tandwielen, slaglatten, kogelvrije en inbraakvrije deuren, industriële glijbanen, speciale vloeren enz. Het ongestoomde hout wordt vrijwel alleen gebruikt voor binnenwerk van meubelen, stoffeerwerk, rompen enz.

Kwaliteitseisen: Voor beuken zijn in 1983 twee Nederlandse normen verschenen in de serie Kwaliteitseisen voor Hout (KVH 1980), NEN 5478 Houtsoort Europees beuken. Ongekantrecht en NEN 5479 Houtsoort Europees beuken. Gekantrecht.